Játékszabályzat és adatvédelmi nyilatkozat

Intersnack Magyarország Kft. „#ragaddmegapillanatot!” promóció

1. A promóció neve és időtartama

Az Intersnack Magyarország Kft. „#ragaddmegapillanatot” megnevezésű promóciós játékot (a továbbiakban: PROMÓCIÓ) szervez a Tesco Global Zrt. magyarországi áruházaiban. A promóció keretében a regisztrációs időszak 2021. október 14-től 2021. december 31-ig tart. A nyeremény sorsolási időszak 2021 november 5-től, 2022 január 3-ig tart.

A promóció részvételi feltételei a jelen Játékszabályzat és Adatvédelmi nyilatkozatban (a továbbiakban: JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT) kerülnek meghatározásra. 

A promóció hivatalos honlapja: www.ragaddmegapillanatot.hu (a továbbiakban: HONLAP).

2. A promóció szervezője és megbízottja, egyéb közreműködők

A promóció szervezője és adatkezelője az Intersnack Magyarország Kft. (székhely: 1117 Budapest, Alíz u. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-078415; adószám: 10587160-2-44) (a továbbiakban: SZERVEZŐ). A promóció során szervező megbízottja a Katana Consult Kft. (székhely: 1139 Budapest, Forgách u. 9/b; cégjegyzékszám: 01-09-383907; adószám: 29221916-2-41) (a továbbiakban: SZERVEZŐ MEGBÍZOTTJA). A szervező megbízottjának feladata a promóció lebonyolítása és a promóció során az adatfeldolgozás.

A promóció során egyéb közreműködő a Canon Hungária Kft. (székhely: 1031 Budapest; Záhony u.7. Hx épület cégjegyzékszám: Cg. 01-09-3622271; adószám: 10944190-2-44) (a továbbiakban: EGYÉB KÖZREMŰKÖDŐ). Egyéb közreműködő feladata a nyeremények igénybe vehetőségének biztosítása.

3. A promócióban résztvevő termék

A promócióban promóciós matricával ellátott -

Chio #Snacks sós 80g kiszerelésű

- termék megvásárlásával lehet részt venni. A promóciós matricával ellátott termékek a továbbiakban együttesen: PROMÓCIÓS TERMÉK vagy PROMÓCIÓS TERMÉKEK.

4. A promócióban való részvétel előzetes feltételei

4.1 A promócióban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, természetes személy játszhat (továbbiakban JÁTÉKOS vagy JÁTÉKOSOK). 18 éven aluliak a promócióban nem vehetnek részt.

4.2 A játékos a promóció ideje alatt a 3. pontban részletezett, promóciós matricával ellátott termékekből

 1. 2021. október 14. és 2021. december 31. között a regisztrációs időszakokban legalább 1 darabot vásárol
 2. megőrzi a vásárlást igazoló blokkot vagy számlát (továbbiakban együttesen BLOKK/SZÁMLA vagy BLOKKOK/SZÁMLÁK)
 3. a blokkon vagy számlán található AP kóddal regisztrál a nyereményjáték weboldalán
 4. több blokkon vagy számlán található egyforma AP kód esetében, AP kóddal és a blokkon/számlán vagy blokkokon/számlákon található vásárlási idővel regisztrál a nyereményjáték weboldalán.

A promócióban való részvétel feltétele továbbá, hogy a termék vásárlása a blokkon/számlán egyértelműen beazonosítható legyen.

Ha a blokkon a termék nem egyértelműen beazonosítható, abban az esetben számla igénylése szükséges a vásárláskor, hogy játékos részt vehessen azzal a játékban.

5. A nyeremények

5.1 Játékosok a nyereményjáték időszakban vásárolt minden egyes promóciós csomagolású termékkel regisztrálhatnak a meghirdetett nyereményre. Az egyes feltöltési időszakok lezárása után új feltöltési időszak kezdődik és a sorsoláson csak és kizárólag az adott periódusban feltöltött AP kód vagy több blokkon/számlán egyforma AP kód esetén AP kód és vásárlási idő megjelölésével regisztrált játékosok vehetnek részt.

5.2 Minden regisztrációs időszak végén 1 (egy) db Canon Selphy Square QX10 nyomtató kerül kisorsolásra. Összesen 3 (három) db fehér és 2 (kettő) db rózsaszínű. A nyeremény színét a játékosok választják nyerési időszakonként a mennyiség erejééig. Amennyiben az első két játékperiódus folyamán a nyertesek rózsaszínű nyomtatót választanak úgy a következő három periódus nyertesei automatikusan fehér színű nyomtatót kapnak.

5.3 A Chio nyeremények készpénzre nem válthatók. A szervező és a szervező megbízottja a nyeremények tekintetében semmilyen   szavatosságot nem vállal, a nyeremények forgalmazója biztosítja a nyeremények garanciális és jótállási feltételeit.

6. A promócióban való részvétel módja

6.1 A játékos legalább 1 (egy) darab, a 3. pontban meghatározott Chio márkájú terméket vásárol 2021. október 14. és 2021. december 31. közötti nyereményjáték időszakban, és megőrzi a vásárlást igazoló blokkot/számlát.

6.2 A játékos a vásárlást követően regisztrál a nyereményjáték weboldalán. A regisztrációs felület az alábbi adatok megadásával tölthető ki:

 • Teljes név
 • Születési dátum
 • E-mail cím
 • Blokk/Számla AP kódja
 • Több blokk/számla egyforma AP kódja esetén AP kód és a blokkon/számlán lévő vásárlási idő

A játékos a regisztrációt követően a kód feltöltése után automatikusan részt vesz a nyereményjáték sorsolás adott periódusában.
A játékos regisztrált fiókja az egyes sorsolási időszakok végén megmarad, melyben bármikor feltöltheti újabb vásárlást igazoló AP kódját mellyel növelheti nyerési esélyeit.

6.3 A promócióban olyan blokkal/számlával lehet csak részt venni, amely tartalmazza egyértelműen a vásárolt 3. pontban rögzített termék megnevezését és a vásárlás dátumát.

6.4 A blokkot/számlát a játékos a sorsolási periódusok végéig, de legkésőbb 2022. január 31-ig köteles megőrizni, és a Chio nyeremény átvétele előtt át kell adni. Online számla esetén a számlát    e-mail formájában kell eljuttatni a szervező megbízottjának, mobilon bemutatott online számla nem vehet részt a promócióban. 

6.5 Regisztrációs/kód feltöltési és sorsolási periódusok

 • 1. periódus regisztráció/kód feltöltési 2021 október 14-től november 5-ig.Sorsolás 2021 november 8.
 • 2. periódus regisztráció/kód feltöltési 2021 november 6-tól november 19-ig. Sorsolás 2021 november 22.
 • 3. periódus regisztráció /kód feltöltési 2021 november 20-tól december 3-ig. Sorsolás 2021 december 6.
 • 4. periódus regisztráció/kód feltöltési 2021 december 4-től december 17-ig. Sorsolás 2021 december 20.
 • 5. periódus regisztráció/kód feltöltési 2021 december 18-tól december 31-ig. Sorsolás 2022 január 3.

6.6 A játékos elfogadja a jelen Játékszabályzat és adatvédelmi nyilatkozatot.

6.7 A sorsolás, nyertes hirdetés, nyeremény átadás

Adott regisztrációs/kód feltöltési periódus lezárulását követően nyereményjáték sorsolás veszi kezdetét. A sorsolás teljesen randomizált digitális felület segítségével történik. A sorsoláskor 1 (egy) nyertes és 4 (négy) pót nyertes kerül kisorsolásra. A sorsolást háromtagú bizottság hitelesíti, mely bizottság tagjait a szervező és a szervező megbízottjai adják.

A nyereményjáték eredményéről a szervező megbízottja a nyertest e-mailes formában értesíti a szervező megbízottja. Amennyiben a nyertes az értesítést követő 7 naptári napon belül nem reagál a szervező megbízottja általi megkeresésre, úgy az első majd a második, harmadik, negyedik pót nyertes lép a nyertes helyébe. Amennyiben sem a nyertes, sem a pótnyertesek nem reagálnak a szervező megbízottja általi megkeresésre úgy újabb pót nyertesek már nem kerülnek kisorsolásra

A nyeremény futárszolgálaton keresztül a nyertes játékos által megadott címre kerül kiszállításra.

6.8 A játékos kifejezetten hozzájárul, hogy a Chio nyeremény átvétele során a szervező vagy szervező megbízottja által fénykép vagy videófelvétel készüljön róla, amelyet szervező marketing célokra a promócióval kapcsolatos kommunikációban felhasználhat.

6.9 A promócióban nem vehetnek részt:

 • a szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói;
 • a szervező megbízottja (egyben adatfeldolgozó is) vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói;
 • a szervezővel egy cégcsoportba tartozó tag- és társvállalatok vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek, így kifejezetten a

Canon Hungária Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

7. További feltételek

7.1 Jelen játékszabályzat és adatvédelmi nyilatkozat hatálya kiterjed a promócióra, továbbá az abban részt vevő valamennyi játékosra. A játékos tudomásul veszi, hogy promócióba történő részvétel előtt kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat és adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, és e mulasztás nem eshet a szervező vagy a szervező megbízottja terhére.

7.2 A promócióban az vehet részt, aki a jelen játékszabályzat és adatvédelmi nyilatkozatban foglalt feltételeket elfogadta és annak megfelel. Amennyiben a játékos bármely okból nem felel meg a jelen játékszabályzat és adatvédelmi nyilatkozatban rögzített feltételeknek, úgy a szervező, valamint a szervező megbízottja az érintett játékost a promócióból kizárhatja. A játékos a promócióban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a játékszabályzat és adatvédelmi nyilatkozatban rögzített pontokat, és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a játékos a feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, szervező a promócióból kizárja. A szervező, valamint szervező megbízottja fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén a promócióból bárkit kizárjon, vagy a játékosok beküldött adatait külön értesítés nélkül részben vagy egészben törölje.

7.3 A szervező, valamint szervező megbízottja jogosult arra, hogy a promócióból kizárja azt a játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a játékossal szemben, aki

 • nem tisztességes úton kíván a promóció során előnyhöz jutni,
 • visszaél más személ adataival.

7.4 A szervező, valamint szervező megbízottja kizárja felelősségét a játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a játékosok vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

7.5 A játékos felel azért, hogy a promóció során megadott személyes adatai a valóságnak a promóció teljes időtartama alatt megfeleljenek. Szervező, valamint szervező megbízottja a promóció során megadott személyes adatok valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű felelősségét kizárja. Az adatok hiányosságáért és/vagy hibájáért (pl. névelírás, címelírás, e-mailcím elírása, téves vagy nem valós adatfeltüntetés, stb.) sem szervező, sem szervező megbízottja, sem a lebonyolításban részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak, és erről levelezést nem folytatnak.

7.6 A játékosok a regisztrációval a jelen játékszabályzat és adatvédelmi nyilatkozatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

7.7 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzat és adatvédelmi nyilatkozatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A módosításokat vagy a megszüntetés tényét a promóció honlapján közzéteszi.

7.8 Szervező és szervező megbízottja tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a – jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben – a nyeremények esetleges hibáiért kizárják a felelősségüket.

7.9 A promóciós matricák nyomtatási hibáiért a szervező és a szervező megbízottja, valamint az azokat előállító cégek, továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket.

7.10 A bármilyen módon hamisított promóciós matricák érvénytelenek és nem vehetnek részt a promócióban, beleértve azok bárminemű manipulációját is. A promócióban résztvevő promóciós matricák érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a szervező döntése az irányadó.

7.11 Szervező és szervező megbízottja minden jogot fenntart magának a honlappal kapcsolatban. A honlap használata közben esetlegesen fellépő hibákért, károkért (szoftver és hardverhibákért, adatvesztésért, akár felhasználói oldalon, akár üzemeltetői oldalon történnek) semminemű felelősséget, sem a szervező, sem a szervező megbízottja nem vállal.

A szervező, valamint szervező megbízottja az e bekezdésben írtakból fakadóan a promócióval kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.

7.12 A nyereményekhez kapcsolódó esetleges adófizetési kötelezettséget teljeskörűen a szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

8. Adatvédelem

8.1 A promócióban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.

8.2 Adatkezelők és adatfeldolgozó

A promóció szervezője, egyben a promóció során megadott személyes adatok adatkezelője: Intersnack Magyarország Kft. (székhely: 1117 Budapest, Alíz u. 1.) (a továbbiakban: ADATKEZELŐ)

Az adatok feldolgozását a szervező megbízásából a szervező megbízottjaként a Katana Consult Kft. (1139 Budapest, Forgách u. 9/b.) (a továbbiakban: ADATFELDOLGOZÓ).

Adatkezelő és adatfeldolgozó azon szervezeti egységeinek munkavállalói, akik a promócióhoz kapcsolódóan feladatot végeznek, megismerhetik a promóció során rögzített adatokat, és azokat a szabályozással összhangban kell kezeljék.

8.3 Adatkezelés célja a promóció lebonyolítása, konkrétan:

 • a regisztrációra való jogosultság megállapítása, amennyiben a játékos azt blokkal/számlával igazolja.
 • nyertesség esetén a nyeremény eljuttatása

8.4.1 Adatkezeléssel érintett személyes adatok köre azon játékosok esetén, akik regisztráltak a weboldalon

 • név, 
 • születési dátum
 • e-mail cím

8.4.2 Adatkezeléssel érintett személyes adatok köre a 8.4.1 pontban meghatározottakon túl, azon játékosok esetén, akik nyertesként kerültek kisorsolásra

 • lakcím/egyéb cím

 8.5 Honlap használatával összefüggésben gyűjtött adatok (technikai adatok, honlap látogatás adatai)

 • dátum, időpont,
 • játékos számítógépének IP-címe,
 • meglátogatott oldal címe,
 • böngésző és operációs rendszer típusa.

A promóció honlapja automatikusan rögzíti a fenti adatokat. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze és nem alkalmasak a felhasználók egyedi azonosítására. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál, továbbá célja a honlap működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása.

8.6 Adatok kezelésének jogalapja

Játékosok jelen tájékoztatáson alapuló önkéntes és kifejezett hozzájárulása, amit játékos jelen

játékszabályzat és adatvédelmi nyilatkozat megismerését követően a Chio nyereményjáték

igénybevételével ad meg (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bek. a) pontja, továbbá az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontja).

Az adókötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat az adatkezelők a vonatkozó adójogszabályok (különösen a személyi jövedelemadóról és az adózás rendjéről szóló törvények (1995. évi CXVII. törvény és 2003. évi XCII. törvény) alapján és szerint kezeli.

8.7 Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő és adatfeldolgozó a játékosok személyes adatait a cél megvalósulásáig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb 2022. január 31-ig kezeli.

Adatfeldolgozó a személyes adatokat a cél megvalósulásáig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb 2021. január 31-ig kezeli (amelyik előbb következik be), ezt követően azokat törli vagy kötelező, jogszabályon alapuló (pl. az adókötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó) adatkezelés vonatkozik, azokat a szervezőnek, mint adatkezelőnek megfelelő biztonsági intézkedések mellett átadja, saját körében tovább azokat semmilyen formában nem tárolja.

8.8 Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő és adatfeldolgozó a személyes adatokat jelszóval védett és/vagy titkosított

adatbázisban tárolja. Az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai, valamint folyamatmegoldásokkal védi. Az esetleges adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza és rögzíti.

9. Jogok és jogorvoslati lehetőségek

9.1 A személyes adatok tekintetében a játékosok, mint érintettek a saját személyes adataik vonatkozásában az adatkezelőtől:

 • tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről;
 • a jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés kivételével kérelmezhetik személyes adatai törlését vagy zárolását (zárolás alatt az adat megjelölése értendő további kezelésének korlátozása céljából);
 • tiltakozhatnak a személyes adat kezelése ellen az Infotv. 21. §-ában [1] meghatározott esetben.

Tájékoztatás iránti kérelmét az adatkezelőhöz (postacímen: 1509 Budapest, Pf. 28. vagy e- mailben az info@katana.hu címen) nyújthatja be. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az érintett erre irányuló kérelmére, írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás csak a jogszabályban meghatározott esetekben tagadható meg.

9.2 Adatkezelés visszavonása

Az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását (ideértve az adatok törlését és zárolását) az alábbi címre küldött nyilatkozattal vonhatja vissza:

 • postai úton: 1509 Budapest, Pf. 28.
 • elektronikusan: info@katana.hu

A nyilatkozatban a néven kívül az e-mail címet is szükséges feltüntetni a beazonosíthatóság érdekében.

A promóció ideje alatt a 6.3 pontban részletezett adatokra vonatkozó adatkezelés visszavonása kizárja a játékost a nyereményre való jogosultságból, mivel azonosíthatósága megszűnik.

9.3 Ha az adatkezelő az érintett zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

Az adatkezelő az adatkezelés elleni tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a válaszadási határidőt elmulasztja, az érintett

– a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított – 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az érintett a személyes adatai védelméhez fűződő jogainak megsértése esetén az adatvédelmi hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu,

Tel.szám: +36 (1) 391-1400, honlap címe: www.naih.hu), illetve a bírósághoz is fordulhat. A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Játékos a fentiek szerinti tartalommal adja meg adatkezelési hozzájárulását.

10. Játékosok érdekeit védő szabályok

10.1 A nyeremények átadásával kapcsolatos adminisztratív, technikai kérdések, illetve problémák rendezése érdekében játékos a szervező megbízottjához (Katana Consult Kft.-hez ) fordulhat írásban a következő e-mailcímen: info@katana.hu).

10.2 A promócióban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes.

10.3 Szervező és szervező megbízottja kijelentik és vállalják, hogy amennyiben valamely nyeremény átadásával kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azokat megpróbálja a játékosokkal elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni.

Bármilyen, a szervező megbízottja és a játékos között esetlegesen felmerülő vitás kérdésben a szervező döntése az irányadó.

Budapest, 2021. október 14.

 

[1] 21. § (1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.